Email Marketing v eShope Turingion – pokračovanie

Pri konfigurácií mailového servera resp. riešení dôveryhodnosti sa nám určite ešte hodí vedieť spôsob ako si správnosť našich krokov a celkové fungovanie overíme. Dobre nám na to poslúži Gmail. Stačí, keď odoslaný mail z konfigurovaného servera otvoríme v Gmail schránke. Následne po kliknutí na možnosť “Show original”:

image

Sa nám zobrazí nasledovný zdrojový kód emailu:

image

Kde vidíme že Gmail za nás overil/neoveril správnosť nastavenia SPF a DKIM (v tomto prípade overil Úsmev pass).

Comments are closed