Customizácia jQuery.Validate pre bootstrap

Názov tohto príspevku som prepisoval snáď 10 krát. Pravdepodobne nie je podľa neho jasné o čo pôjde, tak to skúsim objasniť: Ak chcete validovať formulárové prvky v ASP.NET MVC a na ich design používate Bootstrap, a súčasne na validáciu na klientskej strane používate javascriptovú knižnicu jQuery.Validate tak sa určite dostanete do rovnakej situácie ako ja. jQuery Validate pridáva css triedy s názvom “input-validation-error” a “valid” priamo do input elementu (alebo iných elementov formulára) čo je síce pekné, ale nechce sa mi dizajnovať niečo, čo už bootstrap vyriešil za mňa. Ak chceme použiť korektne knižnicu bootstrap, tak tá to potrebuje mať povedané v inom formáte. (Formát validného/nevalidného prvku nájdete na bootstrap stránke v sekcii Validation states). Čo s tým? ideálne toto:

jQuery.validator.setDefaults({
  highlight: function (element, errorClass, validClass) {
    if (element.type === 'radio') {
      this.findByName(element.name).addClass(errorClass).removeClass(validClass);
    } else {
      $(element).addClass(errorClass).removeClass(validClass);
      $(element).closest('.form-group').removeClass('has-success').addClass('has-error');
    }
  },
  unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
    if (element.type === 'radio') {
      this.findByName(element.name).removeClass(errorClass).addClass(validClass);
    } else {
      $(element).removeClass(errorClass).addClass(validClass);
      $(element).closest('.form-group').removeClass('has-error').addClass('has-success');
    }
  }
});

Upraviť metódy highligh a unhighligh uvedeným spôsobom. (aby pridávali triedy has-success a has-error do nadradeného DIV elementu s triedou form-group).

Comments are closed