Email Marketing v eShope Turingion

Aby naši klienti mohli naplno využiť e-mail marketing a to bez horibilných poplatkov za mailové služby typu SendGrid, MailChimp, rozhodli sme sa implementovať/rozbehnúť vlastný mailový server (komponent e-Mail Marketing v našom eShope). Pre predstavu Sendgrid si účtuje $80 mesačne za 100tis. mailov (o slovenských firmách a ich cenách ani nehovorím, veď posúďte sami email marketing site:sk), čo je naozaj veľa, keď vezmem do úvahy, že je celkom bežné (aj u našich klientov), že ich mailing listy obsahujú bežne 50tis adries. To by si klient poslal 2 newslettre mesačne za $80 a dosť. Pre klientov, ktorí dostávajú nový tovar 2-krát do týždňa a chcú o tom informovať svojich zákazníkov prostredníctvom e-mailu, sme vyšli v ústrety a rozbehli vlastný mailový server, vďaka čomu nie sú naši klienti obmedzení počtom odoslaných emailov. Ale čo je najdôležitejšie, majú túto službu bez obmedzení zadarmo (resp. v cene balíka).

Mail Server – konfigurácia

Konfigurácia mailového servera je téma tiež zaujímavá na rozpísanie (možno nabudúce). V tomto poste by som sa chcel zamerať na iný problém, ktorý s vlastným mailovým serverom prichádza. Ku konfigurácií mail servera len spomeniem oblasti/komponenty, s ktorými sa treba zaoberať:
V prvom rade treba mať server (virtuálny, dedikovaný, v cloud-e) a následne si vybrať jeden z dostupných mail serverov alias mail aplikácií. V našom prípade to bol ***** bohužiaľ kvôli bezpečnosti to neuvediem. O bezpečnosti mailového servera ešte určite napíšeme minimálne jeden článok, pretože to je dôležité a stojí to za zmienku. S bezpečnosťou na “mailovom” porte 25 sa stretávame každý deň.
Ale vráťme sa nazad. Ďalej je potrebné mať rozbehnutý nejaký databázový server, v našom prípade MsSQL, s ktorým bude mail služba pracovať. Po inštalácii nasleduje dlhá konfigurácia a testovanie :

 • DNS nastavenia domén – MX záznamy,
 • konfigurácia mailových schránok na mail servery info@vasadomena.sk, vasemeno@vasadomena.sk, …
 • protokoly a porty – 25, ***, ***, + šifrované porty ***, ***, ***
 • firewall,
 • certifikáty SSL,
 • z bezpečnosti napr. spam-assasin, antivírus
 • filtrovanie cez blacklisty …
 • nastavenie pravidiel pre bodovanie SPAMu
 • logovanie,

A určite veľa ďalších vecí, na ktoré si momentálne nespomeniem … neskôr sa zamyslím a asi ešte pár blog postov o tom spíšem. Ale ani o konfigurácií som nechcel hovoriť. Chcel som trocha načrtnúť problematiku dôveryhodnosti mail servera pre ostatné mail služby ako Gmail, Hotmail (Outlook, LiveMail … proste Microsoft mail Hnev), a slovesné ako Azet, Centrum …

Mail Server – dôveryhodnosť

Rozbehnúť mail server bola jedna vec, no v krátkej dobe sa ukázalo, že z ostatných mailových služieb prichádzali chybové kódy o nemožnosti doručiť e-mail. A čo bolo zvlášte, tak chyby prichádzali sporadicky. Až vďaka Gmailu sme tento problém vyriešili. Aj keď musím povedať, že support od Google je nepoužiteľný, teda aspoň pre nás bol. Asi sme im nestáli za to, aby sa obťažovali a odpovedali na naše emaily, ktorých bolo požehnane.
No vďaka ich Google Knowledge Base sme nasledovný problém vyriešili.
Jediný Gmail nás upozornil na problém v našich mailoch nasledovnou hláškou “550-5.7.1 message is likely unsolicited mail. To reduce the amount of spam sent to Gmail, this message has been blocked. Please visit http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&answer=188131 for more information.” po kliknutí sa url sa dostaneme na Google KB, konkrétne článok Bulk Senders Guidelines, podľa ktorého nám chýbali nasledovné 3 veci:

 1. podpísanie emailu pomocou DKIM
 2. nastavenie SPF záznamov na naše domény
 3. nastaviť DMARC policy

Keďže v tejto oblasti sme mali medzery, museli sme najskôr naštudovať danú problematiku, aby sme to doklepli do úspešného konca. V skratke ide o toto:

 

1. DKIM

Ide o podpísanie emailu private kľúčom a vypublikovanie public kľúča do TXT záznamov. Prijímateľ si tak ľahko vie spojiť private a public key a následne otvoriť email. Ideálne je vygenerovať kľúče o sile 1024 bajtov a viac, napr . pomocou Open SSL alebo online cez tool stavaný priamo na generovanie kľúčov pre DKIM - port25.com. Kľúče vyzerajú napr. nasledovne:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC99PThBf099kgR8mnsAwqkpzBr
5geiVkqeUABUMErFSsaTrRgtUCRkgSHbHHBT0OwY6aCd8TDZh7ekvwTJ/0SK3/Xm
ihzfVZANT4l4CIdvBj1GDFQ7PzNIXQwvDcE9St3kw5MDyirIdA9xUVUc6xze4T2A
yqM3fIsCNUSr6ksBDQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQC99PThBf099kgR8mnsAwqkpzBr5geiVkqeUABUMErFSsaTrRgt
UCRkgSHbHHBT0OwY6aCd8TDZh7ekvwTJ/0SK3/XmihzfVZANT4l4CIdvBj1GDFQ7
PzNIXQwvDcE9St3kw5MDyirIdA9xUVUc6xze4T2AyqM3fIsCNUSr6ksBDQIDAQAB
AoGAfbcZPbeGAzT0O5Rwj3bv20qe3DnvwXtUhPOzVARl5652P5PmFU8d1rozmtx2
ZrI1HsO3ve+7Aaw1WL3mwHzFcfEfpgc1c+CtcdgU6ehWQ1qDI2ZtrwkxIZX0CaEz
XCxT7GRgSNmyfXf7qSJ2DVJrxcLTuPgdZgSOVUxw02DG0UECQQD7effWpv+s/MM2
CZUApY88ycXAcJgXabkAoExgGiZ26xlimr7mgu7EbK+9JCQV1U+A9e0+vMcnJiuh
MWd2vFzxAkEAwV+x6ge5gV1SXZh/2+pH5hMKYhBJEEiPlbYV6im78L6/7TRGviH/
Suya2/A8qlP4tG58RlPj2/5Yhklqgv8V3QJBALm1F3X3u0X3Hv2v0843dPCyHIwB
Wf+oPkudFOm/Rfp5oTR1DFbUCBkcHidyIgfRj7WvZvT2madqg7u07S/86DECQA03
/XGCFaxCNN8xDYx6929C3fLWKihyzV3ulJDtSWurnnMYn71flZQJmIxwX7VFCDtN
UjF8ipb/TA3h9uX9igECQQCobXaHmcXiBDPvCnVQCyoDol1ecpTkpahE5luEAQ3z
uXewFoQ+vI8c6jfnDY5DaMzjgVltAdJKAvC4utJzylia
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Private Key je potrebné uložiť do súboru a zimplementovať na mail servery, aby bol súčasťou každého odoslaného emailu.
Public key je potrebné vložiť do TXT záznamov v tvar:

server1._domainkey.vasadomena.sk IN TXT
"k=rsa\; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC99PThBf099kgR8mnsAwqkpzBr5geiVkqeUABUMErFSsaTrRgtUCRkgSHbHHBT0OwY6aCd8TDZh7ekvwTJ/0SK3/XmihzfVZANT4l4CIdvBj1GDFQ7PzNIXQwvDcE9St3kw5MDyirIdA9xUVUc6xze4T2AyqM3fIsCNUSr6ksBDQIDAQAB"

 

2. SPF

Ide o pomerne jednoduchú vec, v skratke povedané : pomocou TXT záznamov vieme nadefinovať server, z ktorého je email odoslaný. Slúži to ako určitý stupeň bezpečnosti z kategórie Domain-based. Kedy na doméne nastavujeme server, ktorý je oprávnený odoslať email z danej domény a žiaden iný. Pri definovaní nám pomôže nasledovný tool - SPF Record Testing Tools.

 

3. DMARK policy

Je opäť ďalší stupeň zabezpečenia z kategórie Domain-based authentication. Ide o nadstavbu pre DKIM a SPF, ktorú definujeme opäť pomocou TXT záznamov. Technika je pomerne dobre rozpísaná na dmarc.org.

 

Ta-dá!

Po týchto krokoch môžete veselo odosielať tisíce mailov a mať istotu, že skončia v mailovej schránke prijímateľa a nie v spam filtri mailového servera.

Optimalizácia webu Turingion.com

Pre tieto účely – optimalizácia html stránok - je veľmi užitočný tool priamo od google s názvom Webmaster tool a konkrétne jeho súčasť PageSpeed Insights. Ten vie prebehnúť požadovanú url adresu a poskytnúť nielen výslednú štatistiku, ale aj návrhy ako dané nedostatky riešiť.

Turingion.com on PageSpeed Insights

Tie najdôležitejšie nedostatky sme riešili nasledovne:

1. Minifikácia Css a Javascript súborov

Minifikácia súborov Css,Js ale napr. aj HTML je vo Visual studiu skutočne jednoduchá v spojení s toolom s názvom Web Essentials. Stačí v Solution explorer nájsť požadovaný súbor a v kontextovej ponuke vybrať minifikáciu nasledovne:

Minifikácia CSS súboru pomocou Web Essentials

Tool vygeneruje rovnomenný súbor s koncovkou .min.css, resp. .min.js do rovnakého priečinka a zavesí ho ako sub-node daného súboru. Web essentials je veľmi užitočný tool Palec smerujúci nahor.
Takto minifikované súbory sme ešte pomocou tzv bundlingu (referenčná kližnica System.Web.Optimization) zabalili do jedného výstupného súboru:

public class BundleConfig
  {
    public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
    {
      // CSS
      bundles.Add(new StyleBundle("~/Styles/Css").Include(
        "~/Styles/Bootstrap.min.css",
        "~/Styles/Fonts.min.css",
        "~/Styles/font-awesome.min.css",
        "~/Styles/font-iconpack.min.css",
        "~/Styles/Bootstrap-cutom.min.css",
        "~/Styles/Animate.min.css", 
        "~/Styles/Technologies.png.min.css",
        "~/Styles/Main.min.css"));

      // JS
      bundles.Add(new ScriptBundle("~/Scripts/Js").Include(
        "~/Scripts/jquery-{version}.min.js",
        "~/Scripts/jquery-Lightbox.js",
        "~/Scripts/jquery-viewportchecker.min.js",
        "~/Scripts/jquery-typed.min.js",
        "~/Scripts/modernizr-{version}.min.js",
        "~/Scripts/detectizr.min.js",
        "~/Scripts/bootstrap.min.js",
        "~/Scripts/respond.min.js",
        "~/Scripts/Site.min.js"));

      BundleTable.EnableOptimizations = true;
    }
  }

Výsledok:

Bundling pre CSS a JS fajly

 

2. Caching na strane klienta

Aby prehliadač klienta nemusel pre každú stránku ťahať po sieti aj zdroje, ktoré už má, musíme mu to povedať cez hlavičku HTTP requestu. V ASP.NET to zabezpečíme veľmi jednoducho. Do priečinkov, ktoré cheme zacacheovať na strane klienta doplníme nasledovný web.config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <staticContent>
      <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="1.00:00:00" />
    </staticContent>
  </system.webServer>
</configuration>

V našom prípade to bolo do priečinkov Scripts a Styles s hodnotou 1.00:00:00, ktorá definuje cacheovanie na jeden deň (napr. na hodinu by to bolo 01:00:00) a následne si výsledok môžeme overiť cez firebug:

Firebug a cacheovanie na strane clienta v Turingion.com

 

3. Caching na strane servera

Na cacheovanie na strane servera sme využili tzv. OutputCache a to nasledovnou konfiguráciou vo web.configu projektu:

<system.web>
	<caching>
  	<outputCache enableOutputCache="true"></outputCache>
  	<outputCacheSettings>
  		<outputCacheProfiles>
    		<add name="Cache1Hour" location="ServerAndClient" duration="3600" enabled="true" varyByParam="*" />
      	<add name="Cache1Day" location="ServerAndClient" duration="86400" enabled="true" varyByParam="*" />
    	 </outputCacheProfiles>
  	</outputCacheSettings>
  </caching>
 </system.web>

A následne OutputCache profil použijeme na .aspx stránke:
<%@ Page Language="C#" %>
<%@ OutputCache CacheProfile="Cache1Hour" %>

Poznámka na záver : Minifikácia a Cache na strane clienta a servera výrazne, skutočne výrazne ovplyvní performance webu.

Customizácia templatu BlogEngine.NET podľa dizajnu Turingion.com

Blogovacie systémy (samozrejme aj BlogEngine.NET) poskytujú prispôsobenie si vzhľadu pomocou inštalácie témy. No v našom prípade, kedy sme potrebovali, aby blog zapadol do dizajnu webu Turingion.com, sme sa museli vybrať inou cestou. Pozreli sme sa na fungovanie tohto blogovacieho systému zblízka a upravili default tému (ktorá nám ako taká vyhovovala) nasledovne :

Témy sú uložené na ceste Blog_RootFolder\Custom\Themes\Standard\ kde sa nachádza aj master page site.master

BlogEngine.NET customize the themes Mater page sa dá jednoducho customizovať. Stačí nepoškodiť existujúcu funkcionalitu a doplniť, alebo nahradiť ju za vlastnú. V prípade Blog.Turingion.com to nebolo vôbec zložité. Nahradil som header a footer stránky za vlastný kus HTML kódu z Turingion.com. Viď obrázok nižšie; región Menu/Header a Footer je prepísaný, pôvodná ostala len časť Content, do ktorej sa generujú blog posty. Komponenty na ľavej strane blogu sú generované pôvodnou user kontrolkou blog:WidgetZone.

BlogEngine.NET cusotmizácia Master PageSamozrejme je možné includnuť ľubovoľné Css či Javascript. Drobný problém môže nastať len s cestami k obrázkom, fontom a podobným komponentom referencovaným napr. v CSS. V prípade tohto blogu si to vyžiadalo vložiť do šablóny 2 css súbory (font-awesome.min.css, Fonts.min.css) a ich súčasti (priečinok fonts) viď. screen nižšie:

BlogEngine.NET custom css files

Turingion Blog na platforme BlogEngine.NET

Myšlienka založenia blogu blog.turingion.sk vznikla už samozrejme veľmi dávno (môžem to počítať na roky). No ako to už býva, kvôli časovému vyťaženiu sa podobné aktivity stále odkladajú. No pred pár dňami som narazil na jednu správičku v RSS feede, kde bola spomenutá nová verzia blogovacieho systému BlogEngine.NET 3.0 postaveného na Bootstrape. BlogEngine.NET je známy hrač hlavne pre priaznivcov technologie ASP.NET. Samozrejme Wordpress to nie je, ale … ASP.NET preferujeme. A práve prechod BlogEngine-u na Bootstrap ma nakopla. Stačilo len pár krokov:

1. Stiahnuť BlogEngine.NET z codeplex-u.

2. Rozbaliť a nastaviť IIS na rozbalený priečinok + nastaviť binding alias lokálnu url (v tomto prípade devblog.turingion.com)

BlogEngine.NET on IIS 

3. Nezabudnúť doplniť binding do hosts file (nájdete ho na ceste C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)

A to je všetko. Teda všetko pre lokálne fungovanie na danom PC. Ale rozbehnúť blog na servery nie je o nič zložitejšie. Vyžaduje splniť rovnaké/podobné kroky + nastavenie práv na blog priečinku a IIS pool-e.

No a na záver dúfam, že založenie blogu nás (tím Turingion) naštartuje a z času na čas pridáme nejaký užitočný post.