Suppo.biz – testovacia prevádza spustená

Doménu Suppo.biz už nejaký ten mesiac máme obsadenú, no len pred pár týždňami sme spustili testovaciu prevádzku pre vybraných zákazníkov na subdoménach ako: turingion.suppo.biz, fincentrum.suppo.biz … no až teraz sme updatli stránku turingion.com, konkrétne časť o produkte eShop, kde už LiveChat nie je ako plánovaná novinka (vo vývoji), ale je plne funkčný a pripravený pre nových zákazníkov v balíčku Business. Samozrejmosťou je doplnenie tejto funkcionality všetkym existujúcim zákazníkom, ktorý o tento skvelý nástroj budú mať záujem. Jeden ScreenShot z aplikácie:

image

Customizácia templatu BlogEngine.NET podľa dizajnu Turingion.com

Blogovacie systémy (samozrejme aj BlogEngine.NET) poskytujú prispôsobenie si vzhľadu pomocou inštalácie témy. No v našom prípade, kedy sme potrebovali, aby blog zapadol do dizajnu webu Turingion.com, sme sa museli vybrať inou cestou. Pozreli sme sa na fungovanie tohto blogovacieho systému zblízka a upravili default tému (ktorá nám ako taká vyhovovala) nasledovne :

Témy sú uložené na ceste Blog_RootFolder\Custom\Themes\Standard\ kde sa nachádza aj master page site.master

BlogEngine.NET customize the themes Mater page sa dá jednoducho customizovať. Stačí nepoškodiť existujúcu funkcionalitu a doplniť, alebo nahradiť ju za vlastnú. V prípade Blog.Turingion.com to nebolo vôbec zložité. Nahradil som header a footer stránky za vlastný kus HTML kódu z Turingion.com. Viď obrázok nižšie; región Menu/Header a Footer je prepísaný, pôvodná ostala len časť Content, do ktorej sa generujú blog posty. Komponenty na ľavej strane blogu sú generované pôvodnou user kontrolkou blog:WidgetZone.

BlogEngine.NET cusotmizácia Master PageSamozrejme je možné includnuť ľubovoľné Css či Javascript. Drobný problém môže nastať len s cestami k obrázkom, fontom a podobným komponentom referencovaným napr. v CSS. V prípade tohto blogu si to vyžiadalo vložiť do šablóny 2 css súbory (font-awesome.min.css, Fonts.min.css) a ich súčasti (priečinok fonts) viď. screen nižšie:

BlogEngine.NET custom css files

Turingion Blog na platforme BlogEngine.NET

Myšlienka založenia blogu blog.turingion.sk vznikla už samozrejme veľmi dávno (môžem to počítať na roky). No ako to už býva, kvôli časovému vyťaženiu sa podobné aktivity stále odkladajú. No pred pár dňami som narazil na jednu správičku v RSS feede, kde bola spomenutá nová verzia blogovacieho systému BlogEngine.NET 3.0 postaveného na Bootstrape. BlogEngine.NET je známy hrač hlavne pre priaznivcov technologie ASP.NET. Samozrejme Wordpress to nie je, ale … ASP.NET preferujeme. A práve prechod BlogEngine-u na Bootstrap ma nakopla. Stačilo len pár krokov:

1. Stiahnuť BlogEngine.NET z codeplex-u.

2. Rozbaliť a nastaviť IIS na rozbalený priečinok + nastaviť binding alias lokálnu url (v tomto prípade devblog.turingion.com)

BlogEngine.NET on IIS 

3. Nezabudnúť doplniť binding do hosts file (nájdete ho na ceste C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)

A to je všetko. Teda všetko pre lokálne fungovanie na danom PC. Ale rozbehnúť blog na servery nie je o nič zložitejšie. Vyžaduje splniť rovnaké/podobné kroky + nastavenie práv na blog priečinku a IIS pool-e.

No a na záver dúfam, že založenie blogu nás (tím Turingion) naštartuje a z času na čas pridáme nejaký užitočný post.