Error code 404 pre fonty vo formáte .woff2

Browser Mozilla Firefox Developer Edition v.38 ako developerských prehliadač podporuje najnovšie features zo sveta web technológií. Toto pravidlo platí aj pre fonty v najnovšom formáte .woff2. V našom prípade išlo o fonty od bootstrap-u s názvom glyphicons. Browser nám hlásil error code 404 –  File not found.fError 404 for .woff2 file extension

Dané fonty sa samozrejme na webovom servery nachádzali. Problém je, že webový server (v tomto prípade IIS v8.5) nepozná túto koncovku (je pre neho jednoducho nová). Tak mu to musíme povedať pre danú aplikáciu nasledovne:

<system.webServer>
    <staticContent>
    	<mimeMap fileExtension=".woff2" mimeType="application/octet-stream" />
    </staticContent>       
</system.webServer>

Samozrejme túto koncovku vieme pridať aj globálne pre všetky weby na našom servery cez IIS manager, ikonka MIME Types:

IIS MIME types definition