Bootstrap responsive table

When I started to decorate the table by bootstrap classes like table, table-hover, table-condensed, table-nomargin, table-striped… I expected that bootstrap will have some useful class for awesome responsive behaviour, but NO. Then … I must created some custom solution and here is :

I want to rendered table like this :

Bootstrap table with standard pc resolution

to something like this:

Bootstrap table with mobile resolution

The solution is really simple. We need to add only one class to table called e.g. table-specialresponsive and specify special attribute e.g. data-title per cell for new column header which will be displayed in row, when table header th-s will be hidden:

<table class="table table-striped table-specialresponsive">
      <thead>
        <tr>
          <th>Column 1</th>
          <th>Column 2</th>
          <th>Column 3</th>
          <th>Column 4</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td data-title="Column 1">Value 1-1</td>
          <td data-title="Column 2">Value 1-2</td>
          <td data-title="Column 3">Value 1-3</td>
          <td data-title="Column 4">Value 1-4</td>
        </tr>
        <tr>
          <td data-title="Column 1">Value 2-1</td>
          <td data-title="Column 2">Value 2-2</td>
          <td data-title="Column 3">Value 2-3</td>
          <td data-title="Column 4">Value 2-4</td>
        </tr>
        <tr>
          <td data-title="Column 1">Value 3-1</td>
          <td data-title="Column 2">Value 3-2</td>
          <td data-title="Column 3">Value 3-3</td>
          <td data-title="Column 4">Value 3-4</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

Plus we need some CSS code. Here is:

@media only screen and (max-width: 768px) {

  .table-specialresponsive > thead,
  .table-specialresponsive > tbody,
  .table-specialresponsive > tbody > tr,
  .table-specialresponsive > thead > tr,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr,
  .table-specialresponsive > tbody > tr > td,
  .table-specialresponsive > thead > tr > td,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > td,
  .table-specialresponsive > tbody > tr > th,
  .table-specialresponsive > thead > tr > th,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > th
  {
    display: block;
  }

  .table-specialresponsive thead tr {
    position: absolute;
    top: -9999px;
    left: -9999px;
  }

  .table-specialresponsive tr {
    border-top: 1px solid #ccc;
  }

  .table-specialresponsive > tbody > tr > td,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > td {
    border: none;
    position: relative;
    padding-left: 50%;
    white-space: normal;
    text-align: left;
  }

  .table-specialresponsive > tbody > tr > td:before,
  .table-specialresponsive > tfoot > tr > td:before {
    position: absolute;
    left: 6px;
    width: 50%;
    padding-right: 10px;
    white-space: nowrap;
    text-align: left;
    font-weight: bold;
    content: attr(data-title);
  }
}

Responsive table is applicable for screen resolution less then 768 pixels .. and maybe interesting is last line content: attr(data-title) which specify the content which will be apply before every cell.

That's it

Customizácia jQuery.Validate pre bootstrap

Názov tohto príspevku som prepisoval snáď 10 krát. Pravdepodobne nie je podľa neho jasné o čo pôjde, tak to skúsim objasniť: Ak chcete validovať formulárové prvky v ASP.NET MVC a na ich design používate Bootstrap, a súčasne na validáciu na klientskej strane používate javascriptovú knižnicu jQuery.Validate tak sa určite dostanete do rovnakej situácie ako ja. jQuery Validate pridáva css triedy s názvom “input-validation-error” a “valid” priamo do input elementu (alebo iných elementov formulára) čo je síce pekné, ale nechce sa mi dizajnovať niečo, čo už bootstrap vyriešil za mňa. Ak chceme použiť korektne knižnicu bootstrap, tak tá to potrebuje mať povedané v inom formáte. (Formát validného/nevalidného prvku nájdete na bootstrap stránke v sekcii Validation states). Čo s tým? ideálne toto:

jQuery.validator.setDefaults({
  highlight: function (element, errorClass, validClass) {
    if (element.type === 'radio') {
      this.findByName(element.name).addClass(errorClass).removeClass(validClass);
    } else {
      $(element).addClass(errorClass).removeClass(validClass);
      $(element).closest('.form-group').removeClass('has-success').addClass('has-error');
    }
  },
  unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
    if (element.type === 'radio') {
      this.findByName(element.name).removeClass(errorClass).addClass(validClass);
    } else {
      $(element).removeClass(errorClass).addClass(validClass);
      $(element).closest('.form-group').removeClass('has-error').addClass('has-success');
    }
  }
});

Upraviť metódy highligh a unhighligh uvedeným spôsobom. (aby pridávali triedy has-success a has-error do nadradeného DIV elementu s triedou form-group).

Boostrap - @media(min-width vs. max-width)

Ak pracujeme s CSS knižnicou bootstrap, skôr či neskôr sa dostaneme do situácie, kedy potrebujeme nastaviť CSS štýl nejakému komponentu/tagu … podľa rôznej veľkosti obrazovky prehliadača. Slúži na to kľúčové slovo @media. Bootstrap rozlišuje 4 základné veľkosti (nájdeme ich aj vo vnútri knižnice):

.container {
}

@media (min-width: 768px) {
  .container {
    width: 750px;
  }
}

@media (min-width: 992px) {
  .container {
    width: 970px;
  }
}

@media (min-width: 1200px) {
  .container {
    width: 1170px;
  }
}

Základné veľkosti podľa bootstrap-u sú teda štyri:

 1. veľkosť do 768 pixelov
 2. veľkosť od 768 do 992 px
 3. veľkosť od 992 do 1200 px
 4. veľkosť nad 1200 pixelov

Toto nie je žiadne tajomstvo. No týmto blog postom by som chcel upozorniť na jednu drobnosť. A to použitie reverzného princípu pomocou @media (max-width: x). Definovanie štýlu nie od minimálnej šírky ale do maximálnej šírky. Tu treba dať pozor na jednu vec a tou je jeden pixel. Ak definujeme štýl od minimálnej šírky pomocou min-width:x tak k nemu opačná definícia pomocou max-width je max-width:x-1. Pre úvodný kus kódu by to bolo nasledovne:

@media (max-width: 767px) {
  /* Custom definitions ...*/
}

@media (max-width: 991px) {
  /* Custom definitions ...*/
}

@media (max-width: 1199px) {
  /* Custom definitions ...*/
}

A ešte jedna poznámka na záver:

 • @media (max-width: 767px) platí pre šírku od 0 do 767 pixelov 
 • @media (min-width: 768px) platí pre šírku od 768 pixelov a viac

Turingion Blog na platforme BlogEngine.NET

Myšlienka založenia blogu blog.turingion.sk vznikla už samozrejme veľmi dávno (môžem to počítať na roky). No ako to už býva, kvôli časovému vyťaženiu sa podobné aktivity stále odkladajú. No pred pár dňami som narazil na jednu správičku v RSS feede, kde bola spomenutá nová verzia blogovacieho systému BlogEngine.NET 3.0 postaveného na Bootstrape. BlogEngine.NET je známy hrač hlavne pre priaznivcov technologie ASP.NET. Samozrejme Wordpress to nie je, ale … ASP.NET preferujeme. A práve prechod BlogEngine-u na Bootstrap ma nakopla. Stačilo len pár krokov:

1. Stiahnuť BlogEngine.NET z codeplex-u.

2. Rozbaliť a nastaviť IIS na rozbalený priečinok + nastaviť binding alias lokálnu url (v tomto prípade devblog.turingion.com)

BlogEngine.NET on IIS 

3. Nezabudnúť doplniť binding do hosts file (nájdete ho na ceste C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)

A to je všetko. Teda všetko pre lokálne fungovanie na danom PC. Ale rozbehnúť blog na servery nie je o nič zložitejšie. Vyžaduje splniť rovnaké/podobné kroky + nastavenie práv na blog priečinku a IIS pool-e.

No a na záver dúfam, že založenie blogu nás (tím Turingion) naštartuje a z času na čas pridáme nejaký užitočný post.