Ako na online marketing, SEO optimalizácia a ako byť viac “viditeľný” na internete

Každý deň pribudne na internet veľa nových webových stránok. Či už sa jedná o nové internetové obchody, jednoduché statické stránky, alebo až po rozsiahle firemné portály. Spustenie novej stránky ešte automaticky neznamená, že je aj ľahko vyhladateľná podľa zadaných kľúčových slov. Od spustenia novej webovej stránky môže ubehnúť aj niekoľko týždňov, alebo až mesiacov, pokiaľ vás vyhľadávač začne zobrazovať.

Vyhľadávače si najskôr potrebujú zindexovať nové webové stránky do vlastnej databázy. Tento krok sa dá výrazne urýchliť použitím niektorých metód a samozrejme aj SEO techník. Indexácia vašich stránok/podstránok taktiež neznamená, že teraz ihneď budete ľahko „vyhladateľni“.

Veľa ľudí sa preto obracia na online marketingové agentúry pre urýchlenie a správne nastavenie online reklamnej kampane za dosiahnutím tzv. BOOM efektu, alebo jednoducho pre optimalizáciu stránky samotnej. V skratke povedané „BOOM efekt“ je spustenie vašej reklamnej kampane cez všetky možné internetové kanály súčasne. Všetko avšak závisí od konkrétnych požiadaviek zákazníka. Základné všeobecné tipy a pravidlá pre webstránky na zlepšenie vašej pozície vo vyhľadávačoch znejú:

  1. Mať unikátny obsah s pravidelnou aktualizáciou
  2. SEO optimalizácia (rôzna úroveň)
  3. Sociálne siete (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Blogy ...)
  4. Online reklamné kampane (Facebook, Google AdWords, Etarget …)
  5. Pravidelné sledovanie správnych metrík (Google Analytics, Webmaster tools a iné)

Vzhľadom na fakt, že Google a iné vyhľadávače používajú množstvo metód pre určenie poradia zobrazovaných stránok a ich takzvaný „vzorec“ teda algoritmus je tajný, tak nie je jednoduché presne určiť, ktoré pravidlá a tipy majú väčšiu váhu. Avšak mať unikátny obsah a pravidelne aktualizovaný je v súčasnosti považované za jednu z najzákladnejších vecí pre prevádzku úspešného webu.

Customizácia templatu BlogEngine.NET podľa dizajnu Turingion.com

Blogovacie systémy (samozrejme aj BlogEngine.NET) poskytujú prispôsobenie si vzhľadu pomocou inštalácie témy. No v našom prípade, kedy sme potrebovali, aby blog zapadol do dizajnu webu Turingion.com, sme sa museli vybrať inou cestou. Pozreli sme sa na fungovanie tohto blogovacieho systému zblízka a upravili default tému (ktorá nám ako taká vyhovovala) nasledovne :

Témy sú uložené na ceste Blog_RootFolder\Custom\Themes\Standard\ kde sa nachádza aj master page site.master

BlogEngine.NET customize the themes Mater page sa dá jednoducho customizovať. Stačí nepoškodiť existujúcu funkcionalitu a doplniť, alebo nahradiť ju za vlastnú. V prípade Blog.Turingion.com to nebolo vôbec zložité. Nahradil som header a footer stránky za vlastný kus HTML kódu z Turingion.com. Viď obrázok nižšie; región Menu/Header a Footer je prepísaný, pôvodná ostala len časť Content, do ktorej sa generujú blog posty. Komponenty na ľavej strane blogu sú generované pôvodnou user kontrolkou blog:WidgetZone.

BlogEngine.NET cusotmizácia Master PageSamozrejme je možné includnuť ľubovoľné Css či Javascript. Drobný problém môže nastať len s cestami k obrázkom, fontom a podobným komponentom referencovaným napr. v CSS. V prípade tohto blogu si to vyžiadalo vložiť do šablóny 2 css súbory (font-awesome.min.css, Fonts.min.css) a ich súčasti (priečinok fonts) viď. screen nižšie:

BlogEngine.NET custom css files

Turingion Blog na platforme BlogEngine.NET

Myšlienka založenia blogu blog.turingion.sk vznikla už samozrejme veľmi dávno (môžem to počítať na roky). No ako to už býva, kvôli časovému vyťaženiu sa podobné aktivity stále odkladajú. No pred pár dňami som narazil na jednu správičku v RSS feede, kde bola spomenutá nová verzia blogovacieho systému BlogEngine.NET 3.0 postaveného na Bootstrape. BlogEngine.NET je známy hrač hlavne pre priaznivcov technologie ASP.NET. Samozrejme Wordpress to nie je, ale … ASP.NET preferujeme. A práve prechod BlogEngine-u na Bootstrap ma nakopla. Stačilo len pár krokov:

1. Stiahnuť BlogEngine.NET z codeplex-u.

2. Rozbaliť a nastaviť IIS na rozbalený priečinok + nastaviť binding alias lokálnu url (v tomto prípade devblog.turingion.com)

BlogEngine.NET on IIS 

3. Nezabudnúť doplniť binding do hosts file (nájdete ho na ceste C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)

A to je všetko. Teda všetko pre lokálne fungovanie na danom PC. Ale rozbehnúť blog na servery nie je o nič zložitejšie. Vyžaduje splniť rovnaké/podobné kroky + nastavenie práv na blog priečinku a IIS pool-e.

No a na záver dúfam, že založenie blogu nás (tím Turingion) naštartuje a z času na čas pridáme nejaký užitočný post.