Ako na online marketing, SEO optimalizácia a ako byť viac “viditeľný” na internete

Každý deň pribudne na internet veľa nových webových stránok. Či už sa jedná o nové internetové obchody, jednoduché statické stránky, alebo až po rozsiahle firemné portály. Spustenie novej stránky ešte automaticky neznamená, že je aj ľahko vyhladateľná podľa zadaných kľúčových slov. Od spustenia novej webovej stránky môže ubehnúť aj niekoľko týždňov, alebo až mesiacov, pokiaľ vás vyhľadávač začne zobrazovať.

Vyhľadávače si najskôr potrebujú zindexovať nové webové stránky do vlastnej databázy. Tento krok sa dá výrazne urýchliť použitím niektorých metód a samozrejme aj SEO techník. Indexácia vašich stránok/podstránok taktiež neznamená, že teraz ihneď budete ľahko „vyhladateľni“.

Veľa ľudí sa preto obracia na online marketingové agentúry pre urýchlenie a správne nastavenie online reklamnej kampane za dosiahnutím tzv. BOOM efektu, alebo jednoducho pre optimalizáciu stránky samotnej. V skratke povedané „BOOM efekt“ je spustenie vašej reklamnej kampane cez všetky možné internetové kanály súčasne. Všetko avšak závisí od konkrétnych požiadaviek zákazníka. Základné všeobecné tipy a pravidlá pre webstránky na zlepšenie vašej pozície vo vyhľadávačoch znejú:

 1. Mať unikátny obsah s pravidelnou aktualizáciou
 2. SEO optimalizácia (rôzna úroveň)
 3. Sociálne siete (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Blogy ...)
 4. Online reklamné kampane (Facebook, Google AdWords, Etarget …)
 5. Pravidelné sledovanie správnych metrík (Google Analytics, Webmaster tools a iné)

Vzhľadom na fakt, že Google a iné vyhľadávače používajú množstvo metód pre určenie poradia zobrazovaných stránok a ich takzvaný „vzorec“ teda algoritmus je tajný, tak nie je jednoduché presne určiť, ktoré pravidlá a tipy majú väčšiu váhu. Avšak mať unikátny obsah a pravidelne aktualizovaný je v súčasnosti považované za jednu z najzákladnejších vecí pre prevádzku úspešného webu.

Customizácia jQuery.Validate pre bootstrap

Názov tohto príspevku som prepisoval snáď 10 krát. Pravdepodobne nie je podľa neho jasné o čo pôjde, tak to skúsim objasniť: Ak chcete validovať formulárové prvky v ASP.NET MVC a na ich design používate Bootstrap, a súčasne na validáciu na klientskej strane používate javascriptovú knižnicu jQuery.Validate tak sa určite dostanete do rovnakej situácie ako ja. jQuery Validate pridáva css triedy s názvom “input-validation-error” a “valid” priamo do input elementu (alebo iných elementov formulára) čo je síce pekné, ale nechce sa mi dizajnovať niečo, čo už bootstrap vyriešil za mňa. Ak chceme použiť korektne knižnicu bootstrap, tak tá to potrebuje mať povedané v inom formáte. (Formát validného/nevalidného prvku nájdete na bootstrap stránke v sekcii Validation states). Čo s tým? ideálne toto:

jQuery.validator.setDefaults({
  highlight: function (element, errorClass, validClass) {
    if (element.type === 'radio') {
      this.findByName(element.name).addClass(errorClass).removeClass(validClass);
    } else {
      $(element).addClass(errorClass).removeClass(validClass);
      $(element).closest('.form-group').removeClass('has-success').addClass('has-error');
    }
  },
  unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
    if (element.type === 'radio') {
      this.findByName(element.name).removeClass(errorClass).addClass(validClass);
    } else {
      $(element).removeClass(errorClass).addClass(validClass);
      $(element).closest('.form-group').removeClass('has-error').addClass('has-success');
    }
  }
});

Upraviť metódy highligh a unhighligh uvedeným spôsobom. (aby pridávali triedy has-success a has-error do nadradeného DIV elementu s triedou form-group).